Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Not Recoginized

Tag Archives: Not Recoginized

Usb Lỗi device not Recognized

not recognize

Device not recognized này là lỗi chung cho tất cả các thiết bị dùng giao tiếp USB chứ không riêng gì USB flash disk. Khi cắm thiết bị USB vào máy hệ điều hành sẽ báo: 1. Do kết nối USB tiếp xúc không tốt: – Có thể khi ta cắm vào tiếp xúc không tốt hoặc có rò rỉ từ …

Read More »