Sunday , 2 April 2023
Home » Tag Archives: nhiều project

Tag Archives: nhiều project

Tạo nhiều Project trên Solution VC++

jumto_error

1. Tạo và chạy project (Tặng các bạn bắt đầu viết Code trên VC++) Cách tạo project như bài 1 Bạn có thể có nhiều project trong một Solution bằng cách thêm vào các project đã có sẵn hoặc tạo nhiều project trong solution. HÌnh 1: Tạo thêm project Hình 2: thêm project đã có vào solution +Khi bạn tạo …

Read More »