Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Nguy cơ

Tag Archives: Nguy cơ

Nguy cơ an ninh trong giao thức IPv6

dia chi ipv6

      Hình 1: So sánh Header trong IPv4 và IPv6. Nguy cơ an ninh trong giao thức IPv6 Giới thiệu IPv6 là một giao thức mới, mang lại những tính năng và cải tiến mới đặc biệt quan tâm đến tính đơn giản như tốc độ định tuyến (routing speed), chất lượng dịch vụ (QoS) và tính an ninh (Security).   …

Read More »