Wednesday , 20 October 2021
Home » Tag Archives: ngôn ngữ Javascript

Tag Archives: ngôn ngữ Javascript

AJAX là gì ?

HTML-CSS-JS-Ajax-Mo-hinh-hoat-dong

AJAX là gì ? Sự ra đời của AJAX Một trong những giới hạn quan trọng của các ứng dụng Web hiện tại là cách thức nó tương tác với người dùng. Các ứng dụng Web bị giới hạn bởi chính nguyên lý hoạt động của nó: tất cả các giao dịch phải thực hiện thông qua phương thức giao …

Read More »