Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: ngành an ninh mạng

Tag Archives: ngành an ninh mạng

Ngành “HOT” – An toàn thông tin (Information Security)

an ninh mạng

NGÀNH “HOT” AN TOÀN THÔNG TIN (Information Security) 1. Giới thiệu     Ngày nay khi công nghệ thông tin đã là công cụ cho tất cả các ngành nghề khác. Nhiều công việc đã được lập trình tự động hóa, phần mềm giải quyết nhiều công việc của con người trên môi trường mạng.  Chính phủ điện tử, hành chính công, …

Read More »