Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: modsecurity

Tag Archives: modsecurity

Cài Mod Security trên IIS7.5 (phần 2)

modsecurity

Cài Mod Security trên IIS7.5 (windows 2008R2) Phần trước anninhmang.net có giới thiệu các bạn cài đặt Mod Security trên Apache của Windows (xem tại đây) Phần 2: Giới thiệu các bạn cài Mod này trên IIS7.5 thuộc Windows 2008R2 I. Cài đặt IIS 7.5 1. Click Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager. 2. Trên cửa sổ Server Manager window, ta chọn Add Roles. Add Roles …

Read More »

Giới thiệu và cài đặt Mod_security (Phần 1)

modsecurity

Giới thiệu và cài đặt Mod_security (Phần 1) Cài đặt Mod_security (Phần 1) Cài đặt Mod_security (Phần 2)   ModSecurity là một bộ máy phát hiện và phòng chống xâm nhập dành cho các ứng dụng Web gọi là Web application firewall . Hoạt động như một module của máy chủ web Apache, mục đích của ModSecurity là tăng cường bảo mật …

Read More »