Tuesday , 26 October 2021
Home » Tag Archives: mô hình mạng

Tag Archives: mô hình mạng

Mô hình mạng tổng thể của Tổ chức

Leased-line

Xem thêm: Cấu hình cơ bản Access Point Công nghệ Wireless mới của Cisco Mô hình mạng tổng thể của Tổ chức Tổ chức A có yêu cầu thiết kế hệ thống mạng  như sau: Phần cơ sở hạ tâng mạng a)      Khu vực Server Public –          Triển khai các dịch vụ Online như Web Server, Email Server, Application Server, Thương mại …

Read More »