Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: MicrosoftServer 2012

Tag Archives: MicrosoftServer 2012

Những tính năng mới trong Windows Server 2012

MicrosoftServer-2012

Những tính năng mới trong Windows Server 2012 Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích …

Read More »