Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: MCSA

Tag Archives: MCSA

Tự học MCSA bài 8:NAP – Đầu tư cho mạng an toàn

Công nghệ mới được hỗ trợ trong Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP SP3, giúp đảm bảo các máy tính kết nối vào mạng riêng đáp ứng yêu cầu về “sức khoẻ hệ thống”. TỔNG QUAN Một trong những vấn đề đau đầu đối với những người quản trị mạng (administrator, gọi tắt là admin) đó là đảm …

Read More »