Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Máy chủ web

Tag Archives: Máy chủ web

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng Shellshock tấn công các máy chủ web

shellshock_hello

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng Shellshock tấn công các máy chủ web Ngay sau khi tin tức về lỗ hổng Bash với cái tên “Shellshock” đươc đưa ra, chúng ta đã thấy được ngay những động thái đầu tiên của tin tặc chủ động sử dụng lỗ hổng phổ biến này. Những hành động gần đây nhất của tin tặc …

Read More »

Bạn chọn Web server nào trên thị trường hiện nay?

Các webserver

Xem thêm: Cài đặt Webserver, PHP, Mysql, Mod Security trên CentOS 6.x (p1) Một số máy chủ Web (web server) trên thị trường hiện nay 1. Lighttpd Thông tin sơ lược: Webserver này tương đối nhẹ và chiếm ít tài nguyên của hệ thống. Hoạt động tốt khi thực thi web tĩnh và web động. Được cộng đồng PHP công nhận …

Read More »