Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: mat ma hoc

Tag Archives: mat ma hoc

Tổng quan về mật mã

matma

Tổng quan về mật mã – Mật mã (cryptography) –  Thám mã (cryptanalysis) Cryptology = Cryptography + Cryptanalysis Mật mã là ngành khoa học nghiên cứu việc ứng dụng toán học vào biến đổi thông tin nhằm mục đích bảo vệ thông tin khỏi sự truy cập của những người không có thẩm quyền Là lĩnh vực khoa học nghiên …

Read More »