Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Local attack là gì?

Tag Archives: Local attack là gì?

WebShell, Get root và Local attack là gì?

SHELL CODE

WebShell, Get root và Local attack là gì? Hiện tại có rất nhiều website đã và đang bị hacker tấn công, hacker có thể thay đổi toàn bộ các tệp tin trên hệ thống bằng cách khai thác các lỗ hổng tồn tại trên website và tải lên các backdoor, webshell để chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các website này. Hôm nay tôi …

Read More »