Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Lỗ hổng bảo mật

Tag Archives: Lỗ hổng bảo mật

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các smartphone của Samsung

Samsung-SwiftKey

Thông tin trên vừa được hãng bảo mật NowSecure công bố. NowSecure cho biết thêm ứng dụng bàn phím SwiftKey chính thức dành cho Android và iOS được chia sẻ trên kho ứng dụng của 2 nền tảng này không bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật vừa được phát hiện, nghĩa là lỗ hổng bảo mật chỉ ảnh …

Read More »

Lỗ hổng bảo mật

rapid7

Hệ thống quản lý lỗ hổng bảo mật 1. Giới thiệu chung: –          Lỗ hổng bảo mật là mối nguy cơ lớn nhất đối với an toàn thông tin (ATTT). Hiện tại có khoảng 30.000 lỗ hổng bảo mật liên quan tới các thiết bị mạng, hệ điều hành, dịch vụ, web, database,… Không một hệ thống CNTT nào không …

Read More »