Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: link

Tag Archives: link

Sửa lỗi Firefox tự động bắt link download: openh264-win32-v1.3.zip bằng IDM

Sửa lỗi Firefox tự động bắt link: openh264-win32-v1.3.zip bằng IDM Gần đây sử dụng firefox có thể bắt gặp trường hợp IDM tự bắt link downlaod 1 file có tên: openh264-win32-v1.3.zip mà nếu xem chi tiết thì nguồn không được xác định từ trang web nào. Đây có thể là 1 bug của firefox trong tính năng mới có tên …

Read More »