Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: lenh CENTOS

Tag Archives: lenh CENTOS

Một số lệnh cơ bản trong CENTOS

centos_logo

Xem thêm: Reset mật khẩu CENTOS Cài đặt Apache, Mysql trên CENTOS…   Cài đặt Snort trên CENTOS Một số lệnh cơ bản trong CENTOS 1.Lệnh sudo root Nếu bạn đang logon vào user thì bạn sẽ không thể cấu hình vì các file cấu hình chỉ ở chế độ readonly, vậy bạn cần logon vào tài khoản root #sudo …

Read More »