Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: kiểm tra

Tag Archives: kiểm tra

Google phát hành công cụ miễn phí kiểm tra an ninh mạng

https-tls-ssl-nogotofail-google

Google mới phát hành một công cụ an ninh mạng, được gọi là Nogotofail, như là một dự án mã nguồn mở cho các nhà phát triển và các nhà nghiên cứu bảo mật để có thể kiểm tra các thiết bị và các ứng dụng sử dụng các kết nối TLS yếu kém và các vấn đề xác minh chứng …

Read More »