Saturday , 26 November 2022
Home » Tag Archives: javascript

Tag Archives: javascript

Tấn công DDoS JavaScript với 275,000 Requests-Per-Second

ddos

Tin tặc hiện tại có thể lợi dụng mạng quảng cáo trực tuyến nhằm phát tán JavaScript độc hại nhanh chóng và hiệu quả. Tùy thuộc vào số tiền tin tặc bỏ ra, chúng có thể làm bất cứ điều gì từ drive-by download đến search engine poisoning nhằm tấn công DDoS. Với tấn công DDoS, chỉ cần ít hơn 10$, …

Read More »