Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: IP restriction

Tag Archives: IP restriction

Một số module chống DDOS cho IIS và Apache #01

IP restriction setup

Một số module chống DDOS cho IIS và Apache (phần 1) Nhìn chung, tấn công từ chối dịch vụ không quá khó thực hiện, nhưng rất khó phòng chống do tính bất ngờ và thường là phòng chống trong thế bị động khi sự việc đã rồi. Việc đối phó bằng cách tăng cường “phần cứng” cũng là giải pháp tốt, …

Read More »