Sunday , 2 April 2023
Home » Tag Archives: Hộp thoại Cấu hình ban đầu trên

Tag Archives: Hộp thoại Cấu hình ban đầu trên

Tự học CCNA bài 2: Hộp thoại Cấu hình ban đầu trên Router và Switch

hop-thoai-cauhinh-bandau3

Thông thường khi chúng ta bật Router hoặc Switch lần đầu tiên, sau quá trình giải nén IOS thì hộp thoại cấu hình ban đầu xuất hiện. Tại sau vậy? vì khi này trong bộ nhớ Nvram chưa có cấu hình gì  hoặc khi cấu hình lưu trong Nvram đã được xóa, do vậy hệ thống gợi ý chúng ta …

Read More »