Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: HONEYNET

Tag Archives: HONEYNET

HONEYNET- Ứng dụng và hiệu quả thực tế

honeyport

Trong rất nhiều biện pháp ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh mạng thì Honeypot (tạm gọi là Mắt ong) và Honeynet (tạm gọi là Tổ ong được coi là những cạm bẫy hết sức hiệu quả. Đối với các tin tặc thì hệ thống này quả là những “Cạm bẫy đáng sợ”. Vì vậy, giới Hacker thường xuyên …

Read More »