Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: học Power-point

Tag Archives: học Power-point

Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007

tao-smartart

Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007 Các mục trong bài: 1. Tạo slide tiêu đề 2. Lưu bài thuyết trình 3. Chèn slide mới 4. Chèn hình vào slide 1. Tạo slide tiêu đề Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy mở chương trình PowerPoint 2007 và tạo mới một bài trình diễn rỗng (không áp dụng bất kỳ mẫu thiết …

Read More »