Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: hoc hack

Tag Archives: hoc hack

Thực hành tấn công SQL Injection trên DVWA

sql injection5

Thực hành tấn công SQL Injection trên DVWA Trong phần 2: Công cụ Pentest đã cài đặt chương trình DVWA, phần này thử nghiệm tấn công SQL Injection Bước 1: Đăng nhập http://localhost/dvwa/login.php và thiết lập chế độ bảo mật Low cho phần mềm với User=admin và password = password Bước 2: Vào mục SQL Injection (Blind) và tiến hành …

Read More »