Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: Hlookup

Tag Archives: Hlookup

Hàm Vlookup, Hlookup

baitap-vlookup

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Kết hợp hàm Vlookup, IF Bài 5: Đồ thị   VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) Trong Đó: lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4) …

Read More »