Friday , 19 August 2022
Home » Tag Archives: Hệ thống Logs

Tag Archives: Hệ thống Logs

Hệ thống Logs

log setail

Tình huống sau: Hệ thống mạng của bạn có Server lưu trữ rất nhiều thông tin quan trọng cho các phòng ban trong tổ chức, Bạn thường chia sẽ để cho các người dùng trong phòng ban lưu trữ lên và copy tài liệu về. Nhưng có một số người dùng khác không thiện cảm với Admin nên xóa mất …

Read More »