Sunday , 17 October 2021
Home » Tag Archives: Hardware Server DELL

Tag Archives: Hardware Server DELL

RAID Hardware

RAID  Hardware trên dòng Server DELL 1- Chạy PERC 6/I Integrated BIOS Configuration Utility Đầu tiên là lắp đặt những ổ đĩa mới vào trong slot tương ứng. Trong bài hướng dẫn này sẽ có 4 ổ đĩa được lắp vào slot 2 – 5. Khởi động lại Server sau khi lắp đặt xong. Khi Server khởi động thì gõ …

Read More »