Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: group policy

Tag Archives: group policy

Tự học MCSA bài 10: các vấn đề về File Server và share perssmion.

Tiếp theo series “Tự học MCSA 2012″, mình sẽ đề cập đến các vấn đề về File Server và share perssmion. Chuẩn bị: server2012may1: IP 192.168.1.100/24 server2012may2: IP 192.168.1.101/24 Turn off: windows firewall. Tạo KT1, KT2 group Ketoan. NS1, NS2 group NhanSu Tạo Folder Data trong ổ C máy server2012may1. File Server (FS) Nói 1 cách đơn giản, file server …

Read More »

Tự học MCSA 2012, bài 4: Local User and Group

policy server 2012

Tự học MCSA 2012, bài 4: Local User and Group Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề về User và Group. Yêu cầu: 2 máy ảo chạy server 2012 2012may1:  IP: 192.168.1.100/24 (IP thế nào tùy các bạn chọn). 2012may2:  IP: 192.168.1.101/24. Tắt firewall (Run -> firewall.cpl), 2 máy ping lẫn nhau, đảm bảo thông suốt. User …

Read More »