Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL

Tag Archives: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL

Tự học CCNA Security bài 1: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL

spaning-tree0

Tự học CCNA Security bài 1: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL 1. Tổng quan về IEEE 802.1D: Một mạng mạnh mẽ được thiết kế không chỉ đem lại tính hiệu quả cho việc truyền các gói hoặc frame, mà còn phải xem xét làm thế nào để khôi phục hoạt động của mạng một cách nhanh chóng khi mạng xảy …

Read More »