Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: giám sát hệ thống mạng

Tag Archives: giám sát hệ thống mạng

Công cụ giám sát hệ thống mạng PRTG

Công cụ giám sát hệ thống mạng PRTG Hôm nay An ninh mạng giới thiệu các bạn công cụ Giám sát thiết bị mạng và Server rất hiệu quả. Đó là công cụ PRTG Network Monitor 1.Giới thiệu Download tại đây: PRTG Network Monitor có thể thực hiện điều này thông qua khoảng 10 kiểu sensor khác nhau ví dụ như …

Read More »