Saturday , 20 August 2022
Home » Tag Archives: giái pháp

Tag Archives: giái pháp

Vlan trên switch Cisco

so do vlan 2

Vlan trên switch Cisco Xem thêm: Reset Password switch Cisco Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON trên Packet Tracer Như trong bài: một số giải pháp bảo mật mạng, tôi có đề xuất giải pháp VLAN  (VLAN – Virtual Local Area Network), hôm nay mở đầu cho một chuỗi các bài viết cụ thể các giải pháp trên, tôi xin đi vào …

Read More »

Một số giải pháp bảo mật hệ thống mạng

lan network model

Xem thêm: Mô hình mạng tổng thể của Tổ chức Một số module chống DDOS cho IIS và Apache #01 HONEYNET- Ứng dụng và hiệu quả thực tế Hệ thống lưu trữ DAS, NAS, SAN, iSCSI SAN Install Snort Inline on Centos ———————————————————————————– Một số giải pháp bảo mật hệ thống mạng  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, hầu hết các tổ …

Read More »