Tuesday , 26 October 2021
Home » Tag Archives: Get root

Tag Archives: Get root

WebShell, Get root và Local attack là gì?

SHELL CODE

WebShell, Get root và Local attack là gì? Hiện tại có rất nhiều website đã và đang bị hacker tấn công, hacker có thể thay đổi toàn bộ các tệp tin trên hệ thống bằng cách khai thác các lỗ hổng tồn tại trên website và tải lên các backdoor, webshell để chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các website này. Hôm nay tôi …

Read More »