Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: folder

Tag Archives: folder

Xóa 6 Thư Mục Mặc Định Trong Computer Trên Windows 8.1

Trong Windows 8.1, 6 thư mục My Documents, My Pictures, My Music, Desktop, Dowload và My Videos được hiển thị mặc định trong cửa sổ Computer. Nếu muốn xóa bỏ chúng, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:​ Bước 1: Mở ứng dụng Windows Registry Editor (regedit.exe) Bước 2: Tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace Bước 3: Xóa lần lượt …

Read More »

Tự tạo mật khẩu bảo vệ thư mục mà không dùng đến phần mềm

password

Có rất nhiều các phương pháp để người dùng đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Windows, và phần lớn đều nhờ đến sự giúp sức của các phần mềm. Tuy nhiên, nếu thích bạn vẫn có thể tự đặt mật khẩu cho thư mục mình cần bằng tay không mà không cần đến sự trợ giúp của phần …

Read More »