Tuesday , 26 October 2021
Home » Tag Archives: Flash

Tag Archives: Flash

Cơ chế hoạt động của Router

Sau đây là một số đặc điểm về cơ chế hoạt đông của Router. Khái niêm về router : Router là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI-tầng network. Cấu tạo của Router : Gần giống như 1 PC gồm có các thành phần chính sau: CPU, Ram, Nv-ram, Flash, Rom. + ) CPU …

Read More »