Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: Excel

Tag Archives: Excel

Thủ thuật chuyển đổi định dạng Pages, Numbers sang Word, Excel

Không khó để bạn có thể chuyển đổi các định dạng của bộ ứng dụng iWork trên OS X sang cho nền tảng Windows. iWork là bộ phần mềm Office nổi tiếng của Apple, ba ứng dụng chính của iWork chính là Pages, Numbers và Keynote, tương ứng với 3 ứng dụng văn phòng được sử dụng phổ biến trên …

Read More »

Sổ thuê băng Video

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Bài tập Excel tổng hợp Đề bài Bài tập Excel tổng hợp Đề  bài 7: Sổ thuê băng Video   Yêu cầu: 1.Số ngày …

Read More »

Bảng ghi điểm

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Đồ thị Đề bài 6: Bảng ghi điểm   Yêu cầu: 1. TÍnh ĐTBC theo công thức ĐTBC= (ĐiỂM TOÁN …

Read More »

Tính tiền điện

debai-excel2

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Đồ thị Đề bài tập 5: Tính tiền điện  Yêu cầu: + Lập công thức tính 1. Điện tiêu …

Read More »