Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: encript

Tag Archives: encript

Chứng chỉ SSL/TLS miễn phí đã được chấp nhận trong các trình duyệt web lớn

Công nghệ mã hóa Front Door

Let’s Encrypt vừa có một bước tiến gần hơn đến mục tiêu cung cấp chứng chỉ HTTPS miễn phí dành cho bất cứ ai. Let’s Encrypt – cơ quan chứng thực (Certificate authority) chứng chỉ mã nguồn mở miễn phí, tự động – vừa mới thông báo rằng, chứng chỉ của họ đã được tin cậy và hỗ trợ bởi tất cả các …

Read More »