Saturday , 26 November 2022
Home » Tag Archives: email

Tag Archives: email

50.000 địa chỉ email của người dùng Việt Nam bị rò rỉ

Theo kiểm tra của SecurityDaily, có khoảng 50.000 địa chỉ email của người dùng Việt Nam bị rò rỉ. Kiểm tra địa chỉ email của bạn tại tools.mvs.vn. Một cơ sở dữ liệu có chứa gần năm triệu tài khoản Google bao gồm tên người dùng và mật khẩu đã được chia sẻ trên diễn đàn forum.btcsec.com (diễn đàn của Nga) vào cuối ngày 9 tháng …

Read More »