Monday , 27 June 2022
Home » Tag Archives: Dynamic Host Configuration Protocol

Tag Archives: Dynamic Host Configuration Protocol

Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client. DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước gọi tắt là DORA, 4 qui trình đó …

Read More »