Thursday , 26 May 2022
Home » Tag Archives: DVWA

Tag Archives: DVWA

Thực hành tấn công SQL Injection trên DVWA

sql injection5

Thực hành tấn công SQL Injection trên DVWA Trong phần 2: Công cụ Pentest đã cài đặt chương trình DVWA, phần này thử nghiệm tấn công SQL Injection Bước 1: Đăng nhập http://localhost/dvwa/login.php và thiết lập chế độ bảo mật Low cho phần mềm với User=admin và password = password Bước 2: Vào mục SQL Injection (Blind) và tiến hành …

Read More »

Đánh giá bảo mật (Pentest) và các công cụ (Phần 2)

công cụ bảo mật DVWA

Cài đặt công cụ học tấn công  DVWA Như bài phần 1: đã chỉ ra các công việc cần đánh giá, phần 2 xin hướng dẫn cách cài đặt môi trường thử nghiệm đánh giá. Đối với những bạn mới nghiên cứu hacking, môi trường thử nghiệm là rất quan trọng, tuy nhiên tìm được môi  trường thực tế, phù hợp …

Read More »