Tuesday , 20 February 2018
Home » Tag Archives: dual boot

Tag Archives: dual boot

Cách cài đặt Dual Boot Windows 10 Preview với Windows 7, 8

  Cài đặt Dual Boot  Cho phép bạn chọn Windows 10 Preview hoặc Windows 7, Windows 8 để sử dụng khi khởi động máy. Đây là cách cài đặt khá phổ biến khi bạn muốn thử nghiệm một số hệ điều hành khác nhau nhưng chỉ có một máy tính. Phiên bản Windows 10 Preview giúp bạn làm quen với …

Read More »