Saturday , 20 August 2022
Home » Tag Archives: đối xứng

Tag Archives: đối xứng

Trao đổi khóa công khai

Certificate Authorize

Như bài trước “Mã hóa công khai” ta đã biết mã hóa công khai là mỗi người dùng có một cặp khóa KrA key và KuA , KrA giữ bí mật, còn KuA công khai. Có thể mọi người tự công bố khóa trên các kênh thường tự phát trên Internet. Hình 1: Trao đổi khóa do giữa các người …

Read More »

Mã hóa bất đối xứng (Công khai)

mahoa1

Mã hóa bất đối xứng (Công khai) Phần 1: Tổng quan về mật mã Phần 2: Mã hóa đối xứng Nhược điểm của mã hóa đối xứng: – Vấn đề trao đổi khóa giữa người gửi và người nhận:  Phải truyền khóa trên kênh an toàn để giữ bí mật. Ngay nay điều này tỏ ra không hợp lý vì …

Read More »

Mã hóa đối xứng

khoa trung tam

 Mã hóa đối xứng Khái niệm phương pháp mã hóa đối xứng tổng quát được biểu diễn bằng mô hình sau: Hình 1: Mô hình mã hóa đối xứng    Mô hình trên gồm 5 yếu tố: Bản rõ P (plaintext) –  Thuật toán mã hóa E (encrypt algorithm) –  Khóa bí mật K (secret key) –  Bản mã C …

Read More »