Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: định tuyến

Tag Archives: định tuyến

Định tuyến các Vlan và cài đặt DHCP

Vlan Routing Sub interfave

 Định tuyến các Vlan bằng cách chia Sub Interface trên Router Bạn tham khảo thêm bài Vlan trên Switch Cisco Trên cổng vật lý của Router ta có thể chia ra nhiều cổng con logic (sub interface), để vào sub interface ta có lệnh router(config)#interface f0/0.x (x là số bất kỳ từ 1 tới gần 2 tỷ, số này bất …

Read More »

Định tuyến trên Router (phần 2)

Topology LAN

Tham khảo phần 1 tại đây Phần 2: Định tuyến trên Router Trong phần 2 này các thiết bị dùng ARP Request ở phần 1, và đề cập tới một trong những nhiệm vụ của Router là kết nối các Network lại với nhau, tìm đường đi cho Packet Với mô hình mạng với 2 network 172.16.0.0 và network 192.168.1.0 …

Read More »