Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Điện tử cơ bản

Tag Archives: Điện tử cơ bản

Điện tử cơ bản – Nhập môn cho sửa chữa phần cứng

main H61,h61

Điện tử cơ bản – Nhập môn cho sửa chữa phần cứng  Nhiều bạn muốn học nghề “sửa chữa thiết bị phần cứng máy tính” như bộ nguồn ATX, monitor CRT, LCD, printer, mainboard, Laptop… nhưng lại không biết gì về kiến thức điện tử??? Mặt khác các các thứ đó cũng chỉ là “thiết bị điện tử” mà muốn …

Read More »