Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: dien tro

Tag Archives: dien tro

[Linh kiện cơ bản] Điện trở dán tổng quan, cách đọc trị giá điện trở dán

Linh Kiện Dán, Linh kiện SMD (Surface Mount Devices)

Điện trở dán tổng quan, cách đọc trị giá điện trở dán Linh kiện  dán SMD (Surface Mount Devices): Là loại linh kiện  được dán trên bề mặt mạch in, sử dụng trong công nghệ SMT (Surface Mount Technology) gọi tắt là linh kiện dán. Các linh kiện dán thường thấy trong mainboard bao gồm: Điện trở dán, tụ dán, …

Read More »