Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: điện toán đám mây

Tag Archives: điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computer) chứa nhiều rủi ro

dropbox-cloud-computer

Điện toán đám mây (Cloud Computer) chứa nhiều rủi ro Các chuyên gia Kaspersky Lab đã đưa ra một phân tích đối với tình hình tội phạm mạng sẽ tấn công các doanh nghiệp bằng hệ thống mạng công ty bị lây nhiễm thông qua các dịch vụ đám mây. Sau khi thu thập dữ liệu được đồng ý từ …

Read More »

Ví dụ về Cloud Computing

ungdung-office-dangky

Ví dụ về Cloud Computing (Điện toán đám mây) Ta tìm hiểu 2 hình thức cơ bản của Cloud Computing. Dịch vụ Cloud Computing trên nhà cung cấp dịch vụ , Office 365 của Microsoft là một ví dụ:  thay vì phải trang bị/triển khai phần mềm Office cho từng máy trạm trong công ty.  Office 365 và docs.google là các …

Read More »