Tuesday , 28 June 2022
Home » Tag Archives: dien tap an ninh mang

Tag Archives: dien tap an ninh mang

Diễn tập An ninh mạng

dien-tap-an-ninh-mang

Việt Nam là 1 trong 13 quốc gia tham gia diễn tập ứng cứu an ninh mạng khu vực ASEAN ACID 2014. Các chuyên gia từ VNCERT, Viettel, VNPT, CMC, NetNam, Bkav… đã nhanh chóng hoàn tất mọi nhiệm vụ về tấn công, phòng thủ mạng. Cuộc diễn tập về ứng cứu sự cố an ninh mạng của các trung …

Read More »