Sunday , 2 April 2023
Home » Tag Archives: DHCP

Tag Archives: DHCP

Tự học MCSA 2012 bài 6: DHCP Server trên Windows Server 2012

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client. DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước gọi tắt là DORA, 4 qui trình đó …

Read More »

Định tuyến các Vlan và cài đặt DHCP

Vlan Routing Sub interfave

 Định tuyến các Vlan bằng cách chia Sub Interface trên Router Bạn tham khảo thêm bài Vlan trên Switch Cisco Trên cổng vật lý của Router ta có thể chia ra nhiều cổng con logic (sub interface), để vào sub interface ta có lệnh router(config)#interface f0/0.x (x là số bất kỳ từ 1 tới gần 2 tỷ, số này bất …

Read More »