Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: DDOS

Tag Archives: DDOS

Tấn công DDoS JavaScript với 275,000 Requests-Per-Second

ddos

Tin tặc hiện tại có thể lợi dụng mạng quảng cáo trực tuyến nhằm phát tán JavaScript độc hại nhanh chóng và hiệu quả. Tùy thuộc vào số tiền tin tặc bỏ ra, chúng có thể làm bất cứ điều gì từ drive-by download đến search engine poisoning nhằm tấn công DDoS. Với tấn công DDoS, chỉ cần ít hơn 10$, …

Read More »

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS, BotNet

Mã: netstat -n | grep :80 |wc -l Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV: Mã: netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP: Mã: netstat -an|grep :80 |awk ‘{print $5}’|cut -d”:” -f1|sort|uniq -c|sort -rn Nếu muốn kiểm tra …

Read More »

Những vụ tấn công nổi tiếng trong thế giới công nghệ trong những năm qua

Những vụ tấn công nổi tiếng trong thế giới công nghệ trong những năm qua Thuật ngữ Hack chắc chẳng còn xa lạ với chúng ta ngày nay, khi mà rất nhiều vụ tấn công công nghệ cũng như các nhóm Hacker nổi tiếng xuất hiện ngày một nhiều trên các mặt báo. Vậy còn những vụ Hack trong lịch …

Read More »

Năm 2015, nhiều cuộc tấn công DDoS xuất phát từ Việt Nam?

ddos

Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia chưa phải là những quốc gia có hạ tầng Internet tiên tiến nhất, nhưng cả ba hiện có một lượng lớn smartphone thiếu an toàn thường xuyên online, biến chúng thành những nguồn cho botnet (mạng máy tính ma) được sử dụng cho các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào năm …

Read More »

SlowHTTPTest – Phần mềm mô phỏng tấn công DDoS

  SlowHTTPTest là một công cụ cấu hình nâng cao, mô phỏng một cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Nó hoạt động trên hầu hết các nền tảng Linux, OSX và Cygwin  và một môi trường  giống Unix, giao diện command-line cho Microsoft Windows.   Nó thực hiện các cuộc tấn công tại tầng ứng dụng và tấn công …

Read More »

Một số module chống DDOS cho IIS và Apache (P2)

Tấn công DDOS

Một số module chống DDOS cho IIS và Apache #02 Phần 1: Xem thêm Trong các phần trước anninhmang đã giới thiệu tới các bạn Mod Security triển khai trên Apache và trên IIS trên môi trường Windows, hôm nay tiếp tục giới thiệu tới các bạn triển khai Module chống DOS  hiệu qủa. Đó là Modules Evasive hỗ trợ …

Read More »