Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Đặt IP

Tag Archives: Đặt IP

Đặt IP cho cổng của Switch

đặt-ip-cho-switch

Đặt IP cho cổng của Switch Switch layer 3 mặc định cũng làm việc như switch layer 2. Và như vậy thường chúng ta không đặt địa chỉ IP cho cổng của Switch (tất nhiên Switch layer 2 không đặt được địa chỉ Ip cho từng cổng mà chỉ đặt IP cho các Vlan mà thôi) + Tình huống: Bạn …

Read More »