Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: Đặt IP cho máy tính

Tag Archives: Đặt IP cho máy tính

Hướng đặt địa chỉ IP tĩnh trên Windows 7, 8 ,XP

xem-ip-win

  Thường thì hầu hết ta hay để máy tính nhận IP tự động từ thiết bị ADSL hoặc Access Point về, nhưng trong một số trường hợp máy tính của bạn không thể nhận IP động từ các thiết bị trên. Đây cũng chính là nguyên nhân máy tính bạn không thể vào được Internet, nếu là WIFI thì …

Read More »