Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: cuộc thi vòng loại an ninh mạng toàn cầu

Tag Archives: cuộc thi vòng loại an ninh mạng toàn cầu

[Đang diễn ra] Vòng loại cuộc thi An ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix – Global challenge 2015

17:45 PPP tiếp tục thể hiện bản lĩnh, giải thành công liên tiếp 2 câu hỏi Ha Long – Re300 và Bac Ninh – Pown300. Số điểm hiện tại của đội là 2.350, bỏ xa RoadToRome với khoảng cách 450 điểm. Một thành viên đội hỗ trợ kỹ thuật cuộc thi cho biết: “Chưa hết nửa thời gian cuộc thi, …

Read More »