Monday , 27 June 2022
Home » Tag Archives: cong viec an ninh mang

Tag Archives: cong viec an ninh mang

An ninh mạng làm gì?

kiemtraloi

An ninh mạng làm gì? Hôm nay an ninh mạng xin giới thiệu tới các bạn một số công việc của một An ninh mạng viên: 1. Kiểm tra các lỗ hỗng của phần mềm (Vulnerability) của phần mềm và đưa ra các giải pháp khắc phục Trong hầu hết các trường hợp, lỗ hổng xuất hiện là do lỗi …

Read More »